صورتجلسه

تاریخ برگزاری:11/3/95

ساعت برگزاری:15-17

مکان برگزاری:کتابخانه عمومی امام رضا(ع)

 

دستور جلسه:

برگزاری فعالیتهای آتی انجمن

خلاصه مذاکرات:

ابتدا خانم کرمی (رئیس انجمن) با نام ویادخدا به قرائت دستور جلسه پرداختند.

وی به تشریح فعالیتهای انجمن در سال گذشته و همچنین برگزاری 4دوره توسط انجمن برای علاقه مندان پرداخت.از دیگر اقدامات گرفتن کارت مجازی برای انجمن و تحویل وب سایت انجمن شاخه گیلان از انجمن کتابداری ایران طی  دوره آموزشی یکساعته در دفتر انجمن کتابداری ایران.

در ادامه موارد زیر توسط اعضا حاضر در جلسه برنامه ریزی شد.

1- برگزاری دوره های آموزشی طی تفاهم نامه ای که با نهاد کتابخانه های عمومی انجام شد.

2- برگزاری کارگاه با همکاری انجمن متخصصان

3- برگزاری دوره آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی در نیمه دوم سال

4- برگزاری کارگاههای آموزشی با دانشگاه پیام نور لنگرود

5- برگزاری دوره های آموزشی با همکاری بانک قوامین

6- گرفتن دستگاه توکن برای سهولت و تسریع در انجام اموربانکی و ثبت نام ها

در ادامه هریک از اعضا به بیان فعالیتهای پیش رو و نحوه برگزاری دوره های آموزشی پرداختند.

در انتهای جلسه برنامه ای برای برگزاری جلسات انجمن تدوین شد ،از این قرار که هر 2هفته یکبار راس ساعت17عصر در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) به بررسی مسائل انجمن پرداخته شود.

 

حاضرین در جلسه:

پریسا کرمی(رئیس انجمن)،فاطمه اسماعیل پور(نائب رئیس و مسئول کمیته های تخصصی)،

 منصور علی نیا(خزانه دار و مسئول برنامه ریزی)،فاطمه صفابخش(مسئول کمیته پژوهشی) و

 ستاره تفکری(مسئول روابط عمومی)

 انجمن عملی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران      «شاخه استانی گیلان»

درباره شاخه

  bg-white  @bullhorn

تماس با شاخه

 

 bg-white @info-sign