بسمه تعالی

به نقل از مسئول روابط عمومی انجمن علمی کتابداری شاخه گیلان نخستین کارگاه "قواعد استاندارد یک نگارش علمی" دررشت توسط انجمن کتابداری برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی بمدت 3ساعت در روز یکشنبه 14آذر95 در سالن اجتماعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

 کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با قواعد و ویژگی های مهم یک نگارش علمی برگزار گردید.

 پورکریم ،مدرس کارگاه، کیفیت در نگارش را از ویژگی های مهم یک نگارش علمی برشمردند وی ضمن بیان نکات ویژه و کلیدی در خصوص اصول نگارش علمی ، به بحث و بررسی استاندارد های مقالات علمی و لزوم تدوین آثارعلمی ارزشمند برای ارتقاء سطح علمی جامعه پرداختند.

ایشان در طول کارگاه متذکر شدند که فقط از طریق اطمینان در نگارش صحیح است که میتوان نیاز مخاطب را پاسخ داد.

ساختار مناسب پاراگراف ها و ایجاد ارتباط بین آنها ، کوتاه ، پرمحتوا و صریح و واضح بودن از ویژگی های مهم مقاله برای جذب مخاطبان است.

در پایان جلسه کارگاه آموزشی خانم کرمی، رئیس انجمن علمی کتابداری گیلان ضمن تشکر و قدردانی از جناب پدرام پورکریم مدرس کارگاه ، نوید برگزاری دوره دوم کارگاه رابا عنایت به استقبال مخاطبین ، در هفته های آتی دادند.

 انجمن عملی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران      «شاخه استانی گیلان»

درباره شاخه

  bg-white  @bullhorn

تماس با شاخه

 

 bg-white @info-sign