انجمن علمی کتابداری شاخه گیلان برگزار میکند:

قواعد استاندارد یک نگارش علمی

مدرس:پدرام  پورکریم

زمان :یکشنبه 14آذر ماه 1395

ساعت: 16 الی 18

محورهای کارگاه:

_ معرفی و اهمیت نگارش علمی

_ ساختار نگارش

_ مقدمه یک مقاله

_ شرح نتایج در یک مقاله

 _ بدنه یاMethodolog

 _ بحث و بررسی یا Discussion 

مهلت ثبت نام :12 آذر ماه95

 انجمن عملی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران      «شاخه استانی گیلان»

درباره شاخه

  bg-white  @bullhorn

تماس با شاخه

 

 bg-white @info-sign